FSC:n vaatimukset huomioidaan metsäsuunnitelmassa

FSC-sertifioitua metsää hoidetaan suunnitelmallisesti – tulevaisuuden suunnitelmat ja tehdyt toimenpiteet dokumentoiden. Metsien käyttöä ohjaava metsäsuunnitelma on tärkeä työkalu ja tietopankki. FSC-sertifiointiin liittyminen edellyttää FSC:n vaatimusten mukaisen metsäsuunnitelman laatimista ja ylläpitämistä.

Sammaloitunut kivi ja metsää

FSC:n vaatimusten mukaiseen metsäsuunnitelmaan sisältyy:

  • Hoidon ja käytön tavoitteet
  • Tiedot metsävaroista, kuten metsiköiden kasvupaikka-ja puustotiedot, ja kuvaus metsien käytön ympäristöllisistä reunaehdoista
  • Kartat metsäkiinteistöistä kiinteistörajoineen sekä merkinnät suojelualueista ja FSC:n määrittämistä korkean suojeluarvon alueista (HCV-kohteet)
  • Metsiköiden toimenpide-ehdotukset sisältäen muun muassa hoito- ja hakkuuehdotukset
  • Tiedot toteutettavista erikoistyölajeista, lannoituksista ja kunnostusojituksista
  • Tiedot mahdollisten vierasperäisten puulajien sijainnista

FSC-sertifioitujen metsien metsäsuunnitelmasta laaditaan myös julkisesti saatavilla oleva tiivistelmä.

Jos metsäomaisuuden laajuus on enintään 20 hehtaaria, FSC:n vaatimusten mukaisia tietoja ei tarvitse koota erilliseksi metsäsuunnitelmaksi. Nämä tiedot pitää kuitenkin olla dokumentoituna esimerkiksi julkiseen metsävaratietoon pohjautuen. Apua FSC:n mukaiseen metsänhoitoon saa metsäasiantuntijoilta ja FSC-ryhmäsertifikaattia tarjoavilta metsäpalveluyrityksiltä.

Katso alla oleva UPM:n video, jolla metsäasiantuntija Mikko Pirilä kertoo, miten FSC-etsäsuunnitelma tehdään ja mitä siinä huomioidaan.