Ekosysteemipalveluja, kuten puhdasta vettä, hiilensidontaa tai virkistysarvoja, on voinut todentaa osana FSC-metsäsertifiointia vuodesta 2019. Vuoden 2021 FSC:n yleiskokouksen päätöksen mukaisesti ekosysteemipalvelujen sertifiointia uudistetaan takaamaan parempi markkinayhteensopivuus, selkeyttämään ja laajentamaan palveluja sekä helpottamaan ekosysteemipalvelujen sertifiointia erityisesti pienmetsänomistajille ja yhteisöille. 

Ekosysteemipalvelujen sertifiointia ohjaa FSC-PRO-30-006 Ecosystem Services Procedure: Impact Demonstration and Market Tools. Sitä uudistamaan on perustettu työryhmä, joka kokoontui ensi kertaa kesällä 2022. Työryhmän jäsenet näet täältä.

FSC:n sidosryhmät voivat myös liittyä konsultaatiofoorumiin, joka saa ajankohtaista tietoa prosessista, ja jota voidaan kuulla tietyissä kysymyksissä tavanomaisen julkisen kuulemisprosessin ulkopuolella. Englanninkieliseen foorumiin voi liittyä tällä lomakkeella.

Lue lisää ekosysteemipalvelujen sertifioinnista (englanniksi) kansainvälisen FSC:n sivuilta.

Syyskuussa 2022 on 16 eri maan tai alueen 45 FSC-sertifioidussa metsässä todennettu ekosysteemipalvelujen tarjontaa ja parantamista.