FSC:n EUDR-moduuli ja FSC riskinarviointikehikko muodostavat yhdessä FSC Aligned Certification for EUDR-kokonaisuuden. Kokonaisuus sisältää järjestelmänlaajuisia päivityksiä, jotka ovat linjassa maankäytön muutosmääritelmän tavoitteiden kanssa. Näiden vaatimusten käyttöönotto varmistaa, että sertifiointijärjestelmämme pysyy vahvana ja relevanttina muuttuvassa sääntely-ympäristössä. Jotkin vaatimukset saattavat koskea myös yrityksiä, jotka eivät käytä FSC:n EUDR-kokonaisuutta. Epäselvissä tilanteissa suosittelemme kääntymään FSC:n tai sertifiointiorganisaation puoleen.

FSC EUDR-moduuli

Uusi vapaaehtoinen lisämoduuli FSC-STD-01-004 FSC Regulatory Module tukee EUDR:n noudattamista täydentämällä FSC:n standardeja metsäkatoasetuksen asettamille vaatimuksille metsänhoidon, alkuperäketjun seurannan ja kontrolloidun puun sertifioinnin sekä akkreditointivaatimusten osalta. Se on suunniteltu auttamaan yrityksiä käyttämään FSC-sertifikaattiaan täyttääkseen EUDR:n tiukat vaatimukset, poistaen epäselvyyksiä siitä, mitä FSC-sertifioinnin lisäksi tarvitaan. Moduuli sisältää kattavat due diligence -järjestelmät, perusteelliset riskinarvioinnit FSC riskinarviointikehikon avulla ja läpinäkyvän toimitusketjun dokumentoinnin.

Lataa moduuli dokumenttikeskuksesta täältä. Lisätietoja EUDR-moduulista täältä.

FSC riskinarviointikehikko

Perusteellisen ja kamaritasapainoisen uudelleenarvioinnin jälkeen FSC-PRO-60-006b FSC riskinarviointikehikon menettely on nyt julkaistu ja heti voimassa EUDR-moduulin käyttäjille ja standardien kehittäjille. Prosessi menettelyn uudistamiseksi alkoi vuonna 2021 ja EUDR:n myötä sitä vahvistettiin edelleen yhdenmukaistamisen kautta. Uusi kehikko tarjoaa kattavan työkalun yrityksille metsäperäisten materiaalien hankintariskien arvioimiseksi ja ehkäisemiseksi.

FSC riskinarviointikehikko sisältää 64 indikaattoria, joilla varmistetaan sosiaalisen ja ympäristön vastuullisuuden toteutuminen EUDR-sääntelyvaatimusten mukaisesti vastuullisen hankinnan varmistamiseksi. FSC:n jo olemassa olevien maakohtaisten kontrolloidun puun riskinarviot perustuvat tähän päivitettyyn kehikkoon. Lataa FSC riskinarviointikehikko dokumenttikeskuksesta täältä.

Järjestelmänlaajuiset muutokset normatiivisten ohjeistusten kautta

Vahvistaakseen FSC-järjestelmää tuottamaan metsäkatovapaita tuotteita, FSC on nopeuttanut maankäytön muutospolitiikan tavoitteiden mukaista toteuttamista. Nämä muutokset on otettu käyttöön eri normatiivisten ohjeistusten muodossa. Tämä varmistaa, että tuotteet ovat metsäkatovapaita ja sääntelyn mukaisia, eivät heikennä metsien tilaa, eivätkä päädy osaksi FSC-järjestelmää. Alkuperäketjun seurannan ja kontrolloidun puun käyttäjille on sisällytetty lisäohjeita tukemaan EUDR-moduulin käyttöönottoa. Seuraavat normatiiviset ohjeistukset on julkaistu ja ne ovat välittömästi voimassa EUDR-moduulin käyttäjille:

Osallistu tuleviin webinaareihin

Heinäkuussa järjestettävissä webinaareissa FSC tarjoaa lisätietoa näistä ratkaisuista.


Lisätietoja FSC EUDR-moduulista ja ohjeistuksista webinaarissamme 10. heinäkuuta 2024

 

Lisätietoja päivitetystä riskinarviointikehikosta 17. heinäkuuta 2024:

Käyttöönoton päivämäärät

1. heinäkuuta 2024: Normatiivisten asiakirjojen, mukaan lukien FSC-STD-01-004 FSC EUDR-moduulin, FSC-PRO-60-006b FSC riskinarviointikehikon ja järjestelmälaajuisten muutosten, normatiivisten ohjeistusten julkaisu (Advice notes).

1. heinäkuuta 2024: Kaikkien julkaistujen normatiivisten asiakirjojen voimaantulo FSC EUDR-moduulin käyttäjille.

1. lokakuuta 2024: Normatiivisten ohjeistusten voimaantulo kaikille sertifikaatinhaltijoille.

Joulukuu 2025: Normatiivisten ohjeistusten siirtymäajan päättymispäivä kaikille sertifikaatinhaltijoille