Kim saapui Suomeen keskiviikkona 14.6. ja tapasimme illallisen merkeissä FSC Suomen hallitusta. Torstaina tapasimme FSC Suomen kamareita sekä auditoijia ja FSC Suomen toimistoa. 

Perjantaina lounastimme Ivalossa paliskuntien edustajien ja Metsähallituksen edustajan kanssa. Iltapäiväksi menimme maastoon ja kuuntelimme paliskuntien edustajien mietteitä metsätalouden ja FSC:n kontrolloidun puun vaikutuksista poronhoitoon alueella. 

Lauantaina lounastimme yhteismetsien edustajien, Inarin kunnanjohtajan, Inergia Oy:n edustajan, paikallisen korjuuyrittäjän, Metsä Groupin edustajan sekä MTK:n edustajien kanssa. Vierailimme kahdella maastokohteella ja keskustelimme FSC:n kontrolloidun puun vaikutuksista paikallisen yhteismetsän hakkuumääriin.  

Keskusteluissa totesimme, että alueella on potentiaalia kestävälle metsätaloudelle, ja toisaalta myös monia muita tapoja nauttia metsän aineellisista ja aineettomista hyödyistä vastuullisesti. Eri tahojen metsienkäyttö tulee sovittaa yhteen, ennen kuin puuta voidaan hyväksyä osaksi FSC-järjestelmää. Iloksemme kuulimmekin useista eri paikallisista aloitteista tilanteen työstämiseksi. Myös FSC:llä on kokemusta ja toimintatapoja, joita voidaan hyödyntää paikallisissa prosesseissa. Tällaisia ovat esimerkiksi uudessa metsänhoidon standardissa tarkemmin määritelty FPIC-prosessi ja PIPC, Permanet Indigenous Peoples Committee, eli komitea, joka antaa neuvoja alkuperäiskansoja koskevissa kysymyksissä. Sovimme jatkavamme ratkaisujen etsimistä yhdessä sidosryhmien kanssa.

Kiitos osallistujille mielenkiintoisista keskusteluista!