Vastuullisen metsänhoidon yhdistyksen (FSC Suomen) entinen puheenjohtaja, kaupunkiekologian professori Jari Niemelä kuoli pitkäaikaiseen sairauteen 7. heinäkuuta 2022. Niemelä toimi FSC Suomen puheenjohtajana vuosina 2017–2020.  

Niemelä muistetaan FSC Suomessa rakentavana ja asioita eteenpäin vievänä johtajana. Niemelä näki FSC:n edistämien eri kestävyyden ulottuvuuksien – sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristöllisen – sidonnaisuuden ja osasi sovittaa ne yhteen. FSC:n kamarirakenteen ulkopuolelta tuleva asiantuntija ymmärsi sekä hallinnollisia kysymyksiä että ekologiaa ja toimi taitavasti eri taustoista olevien ihmisten kanssa. Niemelä kuunteli niin FSC:n eri jäseniä kuin työntekijöitäkin ja nautti kaikkien osapuolten luottamusta ja kunnioitusta.  

Niemelän kaudella FSC Suomen hallinnossa ja taloudessa tapahtui useita suuria muutoksia ja Suomen FSC-sertifioitu metsäpinta-ala kasvoi neljälläkymmenellä prosentilla lähes kahteen miljoonaan hehtaariin.  

Vaikka Niemelä ei pystynyt jatkamaan luottamustoimessaan kiireisten työtehtävien takia tultuaan valituksi Helsingin yliopiston rehtoriksi, hän halusi yhä jatkaa FSC Suomen tukemista henkilökohtaisena kannatusjäsenenä. FSC Suomi jää kaipaamaan Jari Niemelää.