Kansainvälinen FSC uudistaa vaatimuksia, jotka koskevat FSC:n kanssa yhteistyötä tekeviä yrityksiä. FSC:n konsultaatioalustalla on nyt avoinna kuuleminen, jossa voi ottaa kantaa Policy for Association -linjaukseen (FSC-POL-01-004 V3-0 D4-0) ja sitä koskeviin tiedonantovaatimuksiin (FSC-PRO-10-004 V2-0 D3-0).

Policy for Association -linjaus määrittelee, mitkä yritykset voivat tehdä yhteistyötä FSC-sertifioitujen yritysten kanssa. Se vaatii yrityksiä välttämään osallistumista tuhoaviin toimenpiteisiin, kuten metsien hävittämiseen tai ihmisoikeusloukkauksiin. Sitoumus koskee paitsi FSC-sertifioituja yrityksiä ja niiden kaikkia toimintoja, myös muita yritysryppääseen kuuluvia organisaatioita.

Keskeiset Policy for Associationin muutosehdotukset koskevat:

-sitä, mitä organisaatioita linjaus koskee,
-alueita ja aloja, joilla toiminta on kielletty 
ja
-asianmukaiselle huolellisuudelle (due diligence) asetettuja vaatimuksia.

Kuuleminen on avoinna 2. joulukuuta 2021 saakka. Tutustu ja ota kantaa FSC:n konsultaatioalustalla.