FSC jatkaa tukeaan Ukrainan FSC-sertifikaatinhaltijoille kaikin mahdollisin keinoin. Yksi keino on mahdollistaa Ukrainassa toimivien auditoijien työn jatkuminen niillä alueilla, joihin sotatoimet eivät toistaiseksi vaikuta suoraan. Auditoinnit Ukrainassa on jatkossa mahdollista toteuttaa etänä ja vuosiauditointien toteutukseen saa tarvittaessa lisäaikaa.

Toisaalta FSC pyrkii myös huolehtimaan FSC-järjestelmän luotettavuudesta ja sääntöjen noudattamisesta. Venäjän valtaamilla alueilla Ukrainassa ei tällä hetkellä ole mahdollista toimeenpanna Ukrainan lakia eikä auditoijien työ näillä alueilla ole turvallista. Metsänhoitoa ei siten voida toteuttaa kyseisillä alueilla FSC-standardien vaatimusten mukaisesti.

FSC:llä ei ole muuta mahdollisuutta kuin hyllyttää eli keskeyttää sota-alueiden sertifikaattien voimassaolo toistaiseksi. Päätös astuu voimaan siirtymäajan jälkeen 30 päivän kuluttua eli 4.5.2022.

FSC pyrkii tiiviissä yhteistyössä Ukrainan kansallisen FSC-toimiston kanssa antamaan FSC-toimijoille mahdollisimman tarkat rajaukset alueista, joita sertifikaattien keskeyttäminen koskee. Rajausten tekeminen on haastavaa johtuen sotatilanteen arvaamattomuudesta, ja FSC pyytää auditoijia, sertifikaatinhaltijoita ja muita sidosryhmiä tekemään omia arvioitaan parhaan mahdollisen saatavilla olevan tiedon perusteella.

Arvioiden tueksi FSC on tunnistanut mahdollisimman luotettavia lähteitä, joista sotatoimien alueellista kehittymistä voi seurata. Näitä lähteitä ovat esimerkiksi:

State Forest Resources Agency of Ukraine - https://forest.gov.ua/

The State Emergency Service of Ukraine - https://dsns.gov.ua/

Ministry of Defenсe of Ukraine - https://www.mil.gov.ua/

Ministry of environment protection and natural resources of Ukraine - https://mepr.gov.ua/

State Bureau of Investigation - https://dbr.gov.ua/

The Security Service of Ukraine - https://ssu.gov.ua/

The Armed Forces of Ukraine - https://www.zsu.gov.ua/

Liveuamap - https://liveuamap.com/

National police - https://www.npu.gov.ua/

State Border Guard Service of Ukraine - https://dpsu.gov.ua

 

FSC-sertifikaatinhaltijat, jotka tuovat FSC-materiaalia Ukrainasta ovat velvollisia muuttamaan omia hankintaketjujaan asianmukaisesti.