FSC Suomi on myöntänyt vuoden 2020 Vastuun taimi -palkinnon Valamon luostarille. Vastuun taimi on palkinto, jolla FSC Suomi haluaa nostaa esiin inspiroivia organisaatioita tai yksityishenkilöitä, jotka ovat toimineet metsän vastuullisen hoidon puolesta.

"Kiitämme tunnustuksesta, jonka olemme saaneet liittymällä mukaan FSC-sertifiointiin", sanoo luostarin johtaja, igumeni Sergei.

Luostari sai 470 hehtaarin laajuisille metsilleen FSC-sertifikaatin liittymällä riippumattoman Metsänomistajan Sertifiointiryhmän jäseneksi helmikuun lopulla 2020. Ajoitus ei olisi voinut olla parempi: vain vajaan kuukauden kuluttua Suomeen iski koronaviruspandemia, joka tulisi rajoittamaan luostarin matkailutuloja merkittävästi. Matkailusta elävä luostari sai esi-isiensä hankkimasta metsästä kipeästi tarvitsemaansa turvaa.

”Yllätyksellinen vitsausten vuosi on sekoittanut talouttamme, aivan kuten muidenkin matkailusta tulonsa saavien yritysten. Metsä on jälleen tarjonnut antimiaan pahimman yli, vaikka sen osuus vuosiliikevaihdossa on aiemmin ollut vain muutamia prosentteja”, toteaa Valamon luostarin metsätilanhoitaja Raimo Asikainen.

Luostari pitää tärkeänä FSC:n riippumattomuutta. Julkisena toimijana luostarin täytyy kilpailuttaa hankintansa. Samalla riippumattomuus mahdollistaa sen, että luostari voi myydä puutavaran haluamalleen ostajalle sen mukaan, mistä se saa parhaan hyödyn kulloisenkin leimikkorakenteen mukaan. ”FSC-puun suuri kysyntä on varmistanut sen, että leimikkomme ovat kiinnostaneet ostajia, vaikka kysyntä puumarkkinoilla on vaihdellut”, Asikainen sanoo.

Luonto- ja maisema-arvot tärkeitä

Metsät ovat Valamolle tärkeitä paitsi tulojen myös luontoarvojen näkökulmasta. Kestävä metsätalous tarkoittaa luostarille kokonaisvaltaista luonnonhoitoa, arvokkaiden elinympäristöjen säästämistä, luostarin virkistys-, luonto- ja maisema-arvojen turvaamista sekä kestävää puuntuotantoa.

”FSC:n myötä olemme asettaneet noin kymmenesosan metsäpinta-alastamme omaehtoisen suojelun ja erityishoidon piiriin. Meiltä löytyy arvokkaita elinympäristöjä luonnostaan, mutta nyt elinympäristöt ovat saaneet siunauksen ja yleisen hyväksynnän. Metsissämme on runsaasti kosteikkoja sekä jonkin verran lahopuukohteita ja eri-ikäisyyttä. Löytyypä meiltä ikääntyvä haavikkokin,” Asikainen kertoo.

Jaksollista ja jatkuvaa kasvatusta

Talousmetsissä luostarin pääasiallisena menetelmänä on jaksollinen kasvatus. Virkistysalueilla, joilla taloudellinen tuotto-odotus on toissijainen tavoite, toteutetaan jatkuvaa kasvatusta tai kasvatetaan puustoja jatketulla kiertoajalla.

Valamon metsät pidetään elinvoimaisina oikein ajoitetuin hoitotoimin. Käytössä on myös vanhojen kaskimaiden terveyslannoitus. Päätilan metsät on rauhoitettu metsästykseltä. Niissä on tavattu seudulla tyypillisten eläinten jälkiä.

Tulevaisuudesa Valamon luostari suunnittelee valmistavansa myyntiin myös koriste-esineitä, joiden raaka-aineet tulevat luostarin omista metsistä. Raaka-aineet saadaan luostarin noin hehtaarin laajuisesta 38-vuotiaasta visakoivikosta.


Lisätietoja:

metsätilanhoitaja Raimo Asikainen
Valamon luostari
puh. 040 410 5785

 

  • Perimätiedon mukaan Valamon luostari on perustettu 1100-luvulla, viimeistään 1300-luvulla. Heinävedelle luostarin veljestö asettui syksyllä 1940.
  • Luostarin metsäpinta-ala on 470 hehtaaria.
  • Luostari hankki metsätilansa 1940-luvulla Saastamoinen-yhtymältä
  • Luostarin metsissä puuston mediaani-ikä on 30–40 vuotta.