Webinaareissa käydään läpi standardin keskeisiä sisältöjä. Webinaarit ovat katsottavissa täältä. Samalta sivulta löytyy myös FSC-metsänhoidon standardiopas metsänomistajille digimuodossa.

 

Webinaarin ensimmäisessä osassa käydään läpi standardin periaatteet:

Periaate 1: Lakien noudattaminenmetsänomistaja noudattaa kaikkia toimialueella sovellettavia lakeja, asetuksia ja kansallisesti ratifioituja kansainvälisiä sopimuksia ja yleissopimuksia.

Periaate 2: Työntekijöiden oikeudet ja työolosuhteetmetsänomistajan tulee ylläpitää tai parantaa työntekijöiden sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia.

Periaate 3:  Alkuperäiskansojen oikeudet  – metsänomistajan tulee tunnistaa ja säilyttää voimassa alkuperäiskansojen lailliset oikeudet ja tapaoikeudet niiden maiden, alueiden ja resurssien omistajuuteen, käyttöön ja hallintaan, joita metsätaloustoimet koskevat.

Periaate 4: Paikallisyhteisöt  –  metsänomistaja osallistuu paikallisyhteisöjen sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen tai edistämiseen.

Periaate 5:  Metsästä saatavat hyödytmetsänomistajan tulee huolehtia tehokkaasti metsätalousyksikön erilaisten tuotteiden ja palvelujen valikoimasta, jotta voidaan ylläpitää tai lisätä pitkäaikaista taloudellista kannattavuutta sekä sosiaalisten ja ympäristöhyötyjen valikoimaa

Periaate 7: Metsäsuunnittelumetsätaloustoiminnan tulee perustua toimintaperiaatteiden ja asetettujen tavoitteiden mukaiseen suunnitelmaan. Suunnitelman toteutusta tulee seurata ja pitää ajan tasalla.

Periaate 8: Seuranta ja arviointimetsänomistajan tulee osoittaa, että hoitotavoitteiden saavuttamista, metsätaloustoimien vaikutuksia ja metsätalousyksikön tilaa seurataan ja arvioidaan mukautuvan suunnittelun toteutumiseksi.

Periaate 10: Metsänhoidon toteutus  – metsänomistajan tulee varmistaa, että metsätalousyksikössä tehtävät ja teetettävät metsätaloustoimet valitaan ja toteutetaan siten, että ne ovat yhteneviä taloudellisten, ympäristöllisten ja sosiaalisten toimintaperiaatteiden ja tavoitteiden kanssa sekä noudattavat FSC:n periaatteita ja kriteerejä.

 

Webinaarin toisessa osassa käydään läpi periaatteet

Periaate 6: Ympäristöarvot ja ympäristövaikutuksetmetsänomistajan tulee ylläpitää, suojella ja/tai ennallistaa metsätalousyksikön ekosysteemipalveluita ja ympäristöarvoja sekä välttää, korjata tai lieventää negatiivisia ympäristövaikutuksia.

Periaate 9: Korkean suojeluarvon metsät  – metsänomistajan tulee ylläpitää ja/tai kohentaa korkeita suojeluarvoja metsätalousyksikössä varovaisuusperiaatetta soveltaen.