FSC:s principer och kriterier

Reviderade P&C antogs i en medlemsomröstning 2012 och trädde i kraft efter arbetet med upprättningen av internationella generella indikatorer (IGI) slutfördes under året 2015 (uppdaterad 2018). Läs mer om internationella generella indikatorer i FSC-standarden.

lehtiä ja puun runko

Tio principer

Tio regler för ansvarsfullt skogsbruk

Princip 1: Efterlevnad av lagstiftning
Princip 2: Arbetarrättigheter och anställningsförhållanden
Princip 3: Urbefolkningars rättigheter
Princip 4: Relationer på samhällsnivå
Princip 5: Utbyte av skogen
Princip 6: Miljövärden och miljöpåverkan
Princip 7: Planering
Princip 8: Uppföljning och utvärdering
Princip 9: Höga bevarandevärden
Princip 10: Genomförande av brukningsåtgärder