FSC-sertifiointi on kannattavaa

Yritysten yhteiskuntavastuu ei ole pelkkää sanahelinää. Kuluttajat ja yhteiskunta odottavat yritysten olevan osa ratkaisua ympäristö- ja sosiaalisissa kysymyksissä.

FSC on järkevä valinta kaikille metsiin ja metsätuotteisiin liittyville liiketoiminta-aloille. Voimme edistää yrityksenne menestystä ja pääsyä markkinoille sekä auttaa teitä noudattamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Olemme räätälöineet ratkaisuja eri aloille huonekaluista massaan ja paperiin. Tarjoamme yrityksille myös markkinointimateriaaleja.

puupino
kolikkopino taimi
 • FSC tuo konkreettista arvoa metsänomistajalle ja koko suomalaiselle metsäalalle. Se edistää suomalaisen metsäelinkeinon hyväksyttävyyttä globaalilla tasolla ja luo suomalaiselle metsäteollisuudelle paremmat edellytykset toimia koventuneessa kilpailutilanteessa.
   
 • FSC:n tavaramerkillä on huomattava merkitys Suomelle tärkeillä vientimarkkinoilla. Tietyillä markkinoilla FSC on jopa edellytys toiminnalle. 
   
 • FSC:n avulla yritykset voivat saada merkittävää kilpailuetua suurissa markkinamaissa, joissa FSC-sertifioitujen tuotteiden kysyntä on vahvaa.
   
 • FSC on kuluttajien arvostama sertifikaatti*). FSC-logo kertoo tuotteen tulevan hyvin hoidetuista metsistä. Siksi sertifioitujen tuotteiden – ja sertifioidun puun – kysyntä on kovassa kasvussa etenkin Euroopassa ja Aasiassa.
   
 • FSC-sertifiointi edellyttää metsissä hyvää etukäteissuunnittelua ja seurantaa. Tämä parantaa metsänhoitoa ja siten myös metsistä saatavaa taloudellista hyötyä.
   
 • FSC on yhä tärkeämpi kilpailuvaltti myös kotimaisilla markkinoilla.

*) Global Consumer Insights, Global Report, GlobeScan 2018

Tutustu myös siihen, miten FSC vaikuttaa sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun varmistamiseksi!

Toimi metsienkäytön taloudellisen kestävyyden edistämiseksi

Metsänomistaja 
 

FSC:n metsäserfiointi kasvattaa ympäristöllisten ja yhteiskunnallisten arvojen lisäksi metsän konkreettista taloudellista arvoa. Puunkäytön globaalissa kasvussa FSC-sertifikaatti on kilpailuetu, ja FSC-sertifioidulla puulla on markkinoilla erinomainen menekki. Mitä sertifioidumpi metsä, sitä parempi hinta. 

Lisäksi FSC-sertifiointi edellyttää metsien hoidon suunnittelua ja seurantaa, mikä parantaa metsän ja siitä saatavan puutavaran laatua. 

Yritys 
 

FSC-sertifioitujen tuotteiden kysyntä on kasvussa sekä maailmalla että Suomessa. Lisäksi kuluttajat ovat yhä tietoisempia metsäluonnon suojelun tärkeydestä ja yhteiskuntavastuullisesta kuluttamisesta. FSC-merkki puuraaka-aineessa ja valmiissa tuotteessa on vahvuus ja joissain maissa jopa välttämätön edellytys yrityksen toiminnalle. 

Puuraaka-ainetta tuotantoketjussaan hyödyntävät yritykset voivat hakea alkuperäketjun sertifikaattia (Chain of Custody), puusta valmistettuja tuotteita myyville yrityksille sopii FSC:n tavaramerkkilisenssi ja erilaisten projektien (esimerkiksi rakennushankkeet) yhteiskuntavastuun varmentamiseen sopii FSC:n projektisertifiointi. Sertifikaatin avulla voit viestiä omille asiakkaillesi, että puutavara on vastuullisista lähteistä ja tukea siten asiakkaiden vastuullisia ostopäätöksiä. 

Kuluttaja 
 

FSC haluaa edistää metsien taloudellisen käytön kestävyyttä nyt ja tulevaisuudessa ottamalla huomioon metsien ympäristölliset ja yhteiskunnalliset arvot. FSC-sertifioinnin tavoitteena on ylläpitää metsien kestävää taloudellista käyttöä Suomen talouden tärkeänä sektorina. 

FSC:n kriteeristö metsien hoidolle ja tuotteiden valmistusketjuille vaatii, että metsien hoidossa noudatetaan hyvää etukäteissuunnittelua ja seurantaa. Tämä edistää entisestään suomalaisen metsänhoidon laatua ja metsien taloudellisen hyödyntämisen mahdollisuuksia myös tuleville sukupolville.