I marknadsföring behövs en varumärkeslicens

Om du säljer FSC-märkta produkter vill du antagligen gärna berätta det i din egen marknadsföring. Till exempel i butiksskyltning, annonser, trycksaker och på din hemsida.

lattiaritilä pensseli
FSC Global Development

Butiker kan ansöka om en varumärkeslicens. Detaljhandel – den sista länken innan en vara når slutkonsument – behöver inte vara FSC-certifierad för att använda FSC:s varumärke i sin marknadsföring. Däremot krävs en särskild varumärkeslicens för att använda namnet Forest Stewardship Council, förkortningen FSC eller vår logotype – trädet med förkortningen FSC. Allt detta är registrerade varumärken.

Så här går det till:

Du kan ta kontakt med oss via logo@fi.fsc.org. Skicka en ansökan om varumärkeslicens till FSC Finland. Här kan du ladda ner en ansökningsblankett (för tillfället bara på finska).

Vi kommer be dig verifiera att produkterna du vill marknadsföra är FSC-certifierade och att de kommer direkt från en FSC-certifierad leverantör. Leverantören ska ha ett eget spårbarhetscertifikat. Vi upprättar ett kontrakt du får underteckna. Du får besked om och betalar en årlig avgift. Ditt företag får ett licensnummer och registreras i vår databas. Du får tillgång till logotypen (med ett rikt utbud av färger etc) och detaljerad information om hur den ska användas. När du sedan utformar ditt marknadsföringsmaterial skickar du det till oss för godkännande. En licens har formatet FSC-N000000.

I press och informationsmaterial

Du som vill sprida information om FSC i en tidningsartikel eller ett informationsmaterial som inte har några kommersiella syften kan få använda FSC:s varumärke utan att vara certifierad. Du måste ändå ha ett tillstånd och det kan du få av FSC Finlands kansli.

Vi tillhandahåller gärna vår logotype och vägledning för logotypeanvändningen. Kontakta FSC Finland via info@fi.fsc.org så ska vi gärna hjälpa dig.