Vision och uppdrag

Vi håller våra löften!

Laaksonäkymä
FSC GD / Milan Reska

Vision
Vår vision är ett skogsbruk som kan tillfredsställa nuvarande och kommande generationers sociala, ekologiska och ekonomiska behov och rättigheter världen över.

Uppdrag
FSC främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av skogar.

Miljöanpassat
Ett miljöanpassat skogsbruk värnar skogens mångfald, ekologiska processer och skogens produktionsförmåga. Ansvarsfullt skogsbruk innebär att de höga skyddsvärdena i skogarna främjas och upprätthålls.

Socialt ansvarstagande
Ett socialt ansvarstagande skogsbruk skapar möjlighet för individer och lokala samhällen att ta del av skogens nyttigheter, både i dag och för framtiden. FSC respekterar urfolks rättigheter och garanterar arbetsvillkor.

Ekonomiskt livskraftigt
Ekonomiskt livskraftigt skogsbruk innebär att skogliga åtgärder ska ge tillräcklig lönsamhet, men på ett hållbart sätt - utan att det sker på bekostnad av ekosystemet eller väsentliga samhällsbehov.