Korimalli uhanalaisille metsälajeille talousmetsissä

FSC Suomi on julkaissut korimallin, joka tarjoaa selkeät ja kattavat käytännön toimenpideohjeet, joita kuka tahansa voi halutessaan noudattaa metsätaloustoimenpiteissä.

korimalli

Mallissa uhanalaiset metsälajit on ryhmitelty elinympäristövaatimusten perusteella yhteensä kuuteen ”koriin”, joille on laadittu lajiasiantuntijatyönä toimenpideohjeet. Tämä mahdollistaa sen, että kutakin lajiesiintymää ei tarvitse käsitellä erillisten ohjeiden mukaan, vaan oman elinympäristönsä mukaisen korin osana.

Näin lajeille välttämättömät elinympäristön piirteet on mahdollista säilyttää metsätaloustoimien yhteydessä tehokkaasti.

Korimalli on laadittu Maj ja Tor Nesslingin säätiön rahoittamassa hankkeessa vuosina 2020-21.

Korimallin nykyinen versio on lajiasiantuntijoiden ja metsäekologien näkemys siitä, millaisilla ratkaisuilla tiedossa olevat silmälläpidettävien ja uhanalaisten lajien esiintymät voitaisiin turvata metsäkuviotasolla. Korimallin taloudellisia vaikutuksia ei ole vielä arvioitu eikä sen soveltuvuutta metsätalouteen ole testattu käytännössä.

Mallin sisällyttämisen mahdollisuutta osaksi metsänhoidon FSC-standardia arvioidaan erikseen FSC Suomen uhanalaistyöryhmässä.

Korimalli uhanalaisille metsälajeille (PDF)

Korimalli_web.pdf
PDF, Koko: 13.75MB