Korimalli uhanalaisille metsälajeille talousmetsissä

FSC Suomi on julkaissut korimallin, joka tarjoaa selkeät ja kattavat käytännön toimenpideohjeet, joita kuka tahansa voi halutessaan noudattaa metsätaloustoimenpiteissä.

korimalli

Mallissa uhanalaiset metsälajit on ryhmitelty elinympäristövaatimusten perusteella yhteensä kuuteen ”koriin”, joille on laadittu lajiasiantuntijatyönä toimenpideohjeet. Tämä mahdollistaa sen, että kutakin lajiesiintymää ei tarvitse käsitellä erillisten ohjeiden mukaan, vaan oman elinympäristönsä mukaisen korin osana. Näin lajeille välttämättömät elinympäristön piirteet on mahdollista säilyttää metsätaloustoimien yhteydessä tehokkaasti.

Korimalli on laadittu Maj ja Tor Nesslingin säätiön rahoittamassa hankkeessa vuonna 2020. Korimallin nykyinen versio on lajiasiantuntijoiden ja metsäekologien näkemys siitä, millaisilla ratkaisuilla tiedossa olevat silmälläpidettävien ja uhanalaisten lajien esiintymien säilyminen voitaisiin turvata metsäkuviotasolla.

Hanke jatkui kansainvälisen FSC:n rahoittamana vuonna 2021, jolloin selvitettiin kehitetyn korimallin soveltuvuutta käytännön työkaluksi uhanalaisten lajien esiintymien turvaamisessa osana FSC-metsäsertifiointia. FSC Suomen uhanalaistyöryhmä toteutti kyselyn nykyisille sertifikaatinhaltijoille koskien korimallin toimivuutta, kehitystarpeita ja hyväksyttävyyttä sekä Tapio Oy toteutti tilaustyönä arvion korimallin metsätaloudellisista vaikutuksista.

Toteutettujen selvitysten perusteella korimalli on teoreettisella tasolla käyttökelpoinen työkalu uhanalaisten lajien turvaamiseksi metsätalouden toimenpiteissä, mutta sen hyväksyttävyyteen ja laajempaan käyttöönottoon liittyy haasteita. Tästä johtuen korimallia ei sen nykymuodossa tulla ottamaan osaksi FSC-sertifioinnin toteutusta, vaan korimalli tarjotaan vapaasti kaikkien toimijoiden käytettäväksi tai edelleen kehitettäväksi.

Voit ladata korimallin, vuoden 2020 hankeraportin ja vuoden 2021 selvityksien tiivistelmän sivun alalaidasta.

Korimalli uhanalaisille metsälajeille (PDF), Hankeraportti Nesslingin säätiölle (PDF) ja Korimallin selvityksien tiivistelmä (PDF)

Korimalli_web.pdf
PDF, Koko: 13.75MB
Korimalli_hankeraportti_final.pdf
PDF, Koko: 1.31MB
Korimallin_selvityksien_tiivistelma.pdf
PDF, Koko: 202.50KB