Ryhmäsertifioinnin avulla metsänomistajat voivat muodostaa ryhmän, joka noudattaa samoja sääntöjä ja metsänhoitokäytäntöjä. Ryhmäsertifiointia säätelee metsänhoidon FSC-ryhmästandardi FSC-STD-30-005 V2-0, joka on julkaistu suomeksi kesäkuussa 2023. Virallinen standardin versio on englanninkielinen Forest Management Groups FSC-STD-30-005 V2-0

Metsänomistajat voivat sertifioida metsänsä FSC-sertifiointiryhmien kautta ja näin pienentää sertifioinnista aiheutuvia kustannuksia. Ryhmäsertifiointi helpottaa erityisesti pienmetsänomistajien FSC-sertifiointia, koska se mahdollistaa ryhmän jäsenille mittakaavaetuja, kuten muiden ryhmän jäsenten metsätalousyksiköissä sijaitsevien aina säästettävien kohteiden hyödyntämisen ryhmän sisällä, ja ryhmän auditointiotannan, jossa kaikki pienmetsänomistajat auditoidaan vähintään kerran auditointisyklin aikana vuosittaisten auditointien sijaan. 

Ryhmäsertifioinnin avulla metsänomistaja voi hyödyntää ryhmänvetäjän asiantuntemusta, ja sen lisäksi ryhmäsertifiointi auttaa hajauttamaan ja laskemaan sertifiointikustannuksia. Myös metsänomistajan vastuu hallinnollisista tehtävistä siirtyy osittain ryhmän vetäjälle. 
 
Metsänhoidon FSC-ryhmästandardi on päivitetty vuonna 2021. Päivitetty standardi tuo selkeyttä metsänhoidon ryhmien järjestäytymiseen ja tarjoaa mahdollisuuden sisällyttää ryhmiin myös urakoitsijoita.

Metsänhoidon FSC-ryhmästandardi.pdf
PDF, Koko: 609.03KB