FSC - yhteistyössä metsiemme hyväksi

FSC Suomi eli Vastuullisen metsänhoidon yhdistys on riippumaton, voittoa tavoittelematon järjestö, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullista metsätaloutta.

kädet

Suomen FSC on osa kansainvälistä FSC: (Forest Stewardship Council). FSC Suomi toimii kansainvälisen FSC:n periaatteiden ja sääntöjen mukaisesti.

Yhdistys koostuu jäsenistöstä, joka jakautuu kolmeen kamariin: sosiaali-, ympäristö- ja talouskamariin. Jäsenissä on laajasti edustettuina tunnettuja ja arvostettuja organisaatioita: yrityksiä, etujärjestöjä ja kansalaisjärjestöjä, jotka ovat tekemisissä metsien suojelun sekä hyöty- ja virkistyskäytön kanssa

Ympäristöjärjestöistä mukana ovat esimerkiksi Greenpeace, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF. Metsäyhtiötä edustavat muun muassa UPM, Metsä Group, Stora Enso ja Tornator. Metsienkäytön sosiaalista puolta edustavat esimerkiksi saamelaisjärjestöt, metsäalan työntekijäjärjestöt sekä Suomen Latu. Kaikkiin jäseniimme voit tutustua täällä.

Myös FSC Suomen hallituksessa ovat edustettuina kaikki kolme kamaria tasapuolisesti. Hallituksen puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet valitaan vuosikokouksessa.

Lisäksi yhdistyksellä on FSC:n metsästandardin sisältöä työstävä standardityöryhmä. Myös työryhmä koostuu kolmen kamarin edustuksesta.

Yhdistyksen työntekijät koordinoivat standardityötä, myöntävät tavaramerkkilisenssit ja opastavat niiden käytössä sekä edistävät FSC-sertifiointia Suomessa.

FSC ei tavoittele taloudellista voittoa. Sen tehtävä on edistää vastuullista metsien hoitoa kaikkialla maailmassa. Käytämme merkin käytöstä saamamme varat standardin kehittämiseen ja merkin tunnettuuden lisäämiseen.

FSC Suomen toimintakertomukset 2020-2023

FSC Suomi toimintakertomus 2023.pdf
PDF, Koko: 14.71MB
FSC Suomi toimintakertomus 2022.pdf
PDF, Koko: 11.51MB
FSC Suomi Toimintakertomus 2021.pdf
PDF, Koko: 7.28MB
FSC Suomi toimintakertomus 2020.pdf
PDF, Koko: 1.93MB