Suomi on saanut uuden vastuullisen metsänhoidon FSC-standardin, joka tulee voimaan 1.8.2023. Standardi määrittelee vähimmäisvaatimukset sille, miten FSC-sertifioituja metsiä tulevaisuudessa hoidetaan Suomessa. Se luo perustan ympäristön kannalta vastuulliselle, sosiaalisesti hyödylliselle ja taloudellisesti kannattavalle metsien hoidolle.

Päivitetyn standardin myötä metsänhoidon suunnitelmallisuus ja luonnonhoidon taso paranevat FSC-sertifioiduissa metsissä esimerkiksi monimuotoisuudelle tärkeän lahopuun määrää lisäämällä. Työelämän pelisäännöt ja työntekijöiden oikeudet ovat päivitetyssä standardissa selkeämmin kirjattuina, ja saamelaisten oikeudet on huomioitu aiempaa paremmin. Standardipäivityksen yleisenä tavoitteena on ollut selkeyttää vaatimuksia ja vähentää tulkinnanvaraisuutta, kertoo metsästandardiasiantuntija Emmi Liias Suomen FSC:stä.

 

FSC Suomen standardityöryhmä on tyytyväinen työn tuloksiin. Metsäluonnon tilaa parannetaan standardissa kustannustehokkailla, tutkimustietoon perustuvilla keinoilla. Päivitetty standardi on metsänomistajalle myös taloudellisesti houkutteleva ja riittävän yksiselitteinen, jotta FSC-sertifioinnin laajentumiselle Suomessa on hyvät edellytykset. Standardityöryhmän neuvottelut käytiin hyvässä hengessä ja kaikki kamarit olivat sitoutuneita löytämään yhteisesti hyväksyttävissä olevat ratkaisut, kiittää standardityöryhmän puheenjohtaja Sirkka Hautojärvi.

 

FSC Suomen standardityöryhmässä on edustettuna sosiaali-, talous- ja ympäristökamari, joilla kaikilla on yhtäläinen äänivalta. Sosiaalikamarin toimijoita ovat työntekijäjärjestöt, virkistysjärjestöt, kuluttajat sekä saamelaisten edustajat. Talouskamariin kuuluvat metsänomistajat sekä metsäteollisuuden yritykset ja ympäristökamariin ympäristöjärjestöt. 

Suomen päivitetty metsänhoidon FSC-standardi tulee voimaan 1.8.2023. Tämän jälkeen standardin toimeenpanossa on 12 kuukauden siirtymäaika, jonka kuluessa auditoijat varmistavat, että sertifikaatinhaltijat täyttävät päivitetyn standardin mukaiset vaatimukset. Päivitettyä metsänhoidon FSC-standardia saa halutessaan alkaa noudattamaan jo heti sen julkaisusta. 

FSC Suomen toimisto on julkaissut materiaalia päivitetyn standardin käyttöönoton tueksi. Voit tutustua päivitettyyn standardiin, tiivistelmään standardin keskeisistä muutoksista ja standardiversioiden vertailuun FSC Suomen verkkosivuilla.

 

Lisätietoja standardityöryhmän edustajilta: 

Erkki Eteläaho puh: 0400 636 261 (sosiaalikamari) 

Jimi Rajajärvi puh: 040 353 6619 (talouskamari) 

Lauri Kajander puh: 045 114 0088 (ympäristökamari) 

Metsästandardiasiantuntija Emmi Liias, FSC Suomi, e.liias@fi.fsc.org, 041 318 5095