Standardi ohjaa FSC:n toteutusta

FSC-sertifikaatti varmistaa, että metsiämme hyödynnetään ympäristöä ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Sertifikaatin perusta on metsänhoidon standardi, jonka löydät sivun alaosasta. Standardissa on määritelty, millä keinoilla vastuullinen metsänhoito toteutuu Suomessa käytännössä.

metsä_lehti
FSC GD

FSC:n kansainväliset periaatteet ja kriteerit ovat samat kaikkialla maailmassa. Suomenkin standardin perusrungon muodostavat helmikuussa 2000 hyväksytyt kansainväliset periaatteet ja kriteerit.

Lisäksi Suomen metsästandardia on tarkennettu suomalaisen metsänhoidon vaatimukset huomioon ottavilla indikaattoreilla. Niissä on huomioitu kotimainen lainsäädäntö sekä yhteiskunnalliset ja maantieteelliset olosuhteet. Suomen standardi on tehty yhteistyössä FSC:n kotimaisten sidosryhmien kanssa.

Standardin uudistustarve arvioidaan viiden vuoden välein. Päivitetty metsänhoidon FSC-standardi tulee voimaan 1.8.2023. Tästä alkaa 12 kuukauden siirtymäaika, jonka kuluessa auditointi on tehtävä päivitetyn standardin mukaisesti.

Päivitetyn metsänhoidon FSC-standardin löydät täältä.

Jos suomalainen metsänomistaja haluaa sertifioida metsänsä FSC-sertifikaatilla, hänen on noudatettava Suomen standardin vaatimuksia. Vaatimusten toteutumista valvovat järjestelmän ulkopuoliset, akkreditoidut sertifiointiyritykset.

Katso alla olevalta videolta, mitä sertifiointi tarkoittaa käytännössä suomalaisissa metsissä.

Suomen FSC standardi.pdf
PDF, Koko: 534.37KB

Suomen metsästandardi

Nykyään Suomen metsissä sovelletaan vuonna 2011 valmistunutta metsästandardia (ohessa). Päivitetty metsänhoidon FSC-standardi tulee voimaan 1.8.2023. Tästä alkaa 12 kuukauden siirtymäaika, jonka kuluessa auditointi on tehtävä päivitetyn standardin mukaisesti.

Päivitetyn metsänhoidon FSC-standardin löydät täältä.