Standardi ohjaa FSC:n toteutusta

FSC-sertifikaatti varmistaa, että metsiämme hyödynnetään ympäristöä ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Sertifikaatin perusta on metsänhoidon FSC-standardi. Vuonna 2011 voimaan tulleen, 1.8.2024 vanhenevan standardin löydät sivun alaosasta. Metsänhoidon FSC-standardeissa on määritelty, millä keinoilla vastuullinen metsänhoito toteutuu Suomessa käytännössä.

metsä_lehti
FSC GD

FSC:n kansainväliset periaatteet ja kriteerit ovat samat kaikkialla maailmassa. 

Lisäksi Suomen metsästandardia on tarkennettu suomalaisen metsänhoidon vaatimukset huomioon ottavilla indikaattoreilla. Niissä on huomioitu kotimainen lainsäädäntö sekä yhteiskunnalliset ja maantieteelliset olosuhteet. Suomen metsänhoidon FSC-standardi on tehty yhteistyössä FSC:n kotimaisten sidosryhmien kanssa.

Standardin uudistustarve arvioidaan viiden vuoden välein. Päivitetty metsänhoidon FSC-standardi astui voimaan 1.8.2023. Tästä alkoi 12 kuukauden siirtymäaika, jonka kuluessa auditointi on tehtävä päivitetyn standardin mukaisesti.

Päivitetyn metsänhoidon FSC-standardin löydät täältä.

Jos suomalainen metsänomistaja haluaa sertifioida metsänsä FSC-sertifikaatilla, hänen on noudatettava Suomen standardin vaatimuksia. Vaatimusten toteutumista valvovat järjestelmän ulkopuoliset, akkreditoidut sertifiointiyritykset.

Katso alla olevalta videolta, mitä sertifiointi tarkoittaa käytännössä suomalaisissa metsissä.

Suomen FSC standardi.pdf
PDF, Koko: 534.37KB

Suomen metsästandardi

Ohessa vuonna 2011 valmistunut metsästandardi. Päivitetty metsänhoidon FSC-standardi tuli voimaan 1.8.2023. Tästä alkoi 12 kuukauden siirtymäaika, jonka aikana molemmat standardit ovat yhtäaikaa voimassa. Auditoinnit on tehtävä siirtymäajan kuluessa päivitetyn FSC-standardin mukaisesti.

Päivitetyn metsänhoidon FSC-standardin löydät täältä.