FSC säilyttää metsät myös tuleville sukupolville

Metsät ovat arvokkaita paitsi ihmisten, myös planeetan selviytymisen kannalta. Metsissä asuu monia uhanalaisia lajeja. Huolehtimalla metsistä huolehdimme samalla itsestämme, sillä FSC-sertifioiduista metsistä saadaan puutavaran lisäksi myös lääkekasveja, elintarvikkeita ja muita materiaaleja.

oksa orava
Koivunlehti
 • FSC takaa, että maailman metsät säilyvät myös tuleville sukupolville. Viisi prosenttia sertifioidun metsämaan pinta-alasta jätetään kokonaan metsätalouden ulkopuolelle
   
 • FSC-sertifioidussa metsässä huolehditaan siitä, että luonnon monimuotoisuus säilyy. Esimerkiksi Suomen FSC-sertifioiduissa metsissä huolehditaan siitä, että monille eliölajeille välttämätön lahopuu jätetään metsään. Hakkuissa metsään jätetään myös järeitä säästöpuita sekä riistatiheikköjä, jotka tarjoavat eläimille ruokaa ja suojaa.
   
 • FSC pitää metsäluonnon puolta, sillä se on ympäristön kannalta maailman vahvin metsäsertifointi. Se on ainoa metsäsertifiointi, jolla on keskeisten ympäristöjärjestöjen tuki.

 

 • FSC-sertifioitua metsää hoidetaan suunnitelmallisesti, ja pelisääntöjen noudattamista valvotaan puolueettomilla auditoinneilla. Näin varmistetaan, että metsä kasvaa ja sitoo hiiltä parhaalla mahdollisella tavalla.
   
 • FSC-sertifiointi edellyttää, että metsäiset rannat säilyvät kauniina – myös tuleville sukupolville. Kaikkien vesistöjen ympärille jätetään hakkuiden yhteydessä suojavyöhykkeet, jotta vesistöön ei pääse haitallisia huuhtoutumia, ja jotta saadaan luotua kosteaa pienilmastoa vaativille lajeille soveltuvia elinympäristöjä.
   
 • FSC edistää luonnonsuojelua, uhanalaisten lajien suojelua sekä osallistavaa metsäpolitiikkaa.

  Tutustu myös siihen, miten FSC toimii taloudellisen ja sosiaalisen vastuun varmistamiseksi!

Toimi metsien käytön ympäristökestävyyden edistämiseksi

Metsänomistaja

FSC:n metsäserfiointi on metsänomistajan keino vaalia ympäristöarvoja. Lue lisää FSC:n ryhmäsertifioinnista, joka on pienmetsänomistajille helpoin tapa sertifioida metsänsä ja tukea luonnon monimuotoisuutta.

Yritys

FSC-sertifiointi tarjoaa erilaisia tapoja yrityksille varmistaa ja osoittaa omille asiakkailleen, että sen tuotanto ja toiminta on ympäristövastuullista. Puuraaka-ainetta tuotantoketjussaan hyödyntävät yritykset voivat hakea alkuperäketjun sertifikaattia (Chain of Custody), puusta valmistettuja tuotteita myyville yrityksille sopii FSC :n tavaramerkkilisenssi ja erilaisten projektien (esimerkiksi rakennushankkeet) ympäristövastuun varmentamiseen sopii FSC:n projektisertifiointi.

Kuluttaja

FSC-merkinnällä varustetun tuotteen valinta takaa, että tuote on peräisin ympäristövastuullisesti hoidetuista metsistä. FSC:n metsienhoidon standardi vaatii metsäsertifikaateista tiukimmin metsien säästämistä hakkuilta, uhanalaisten lajien huomioimista sekä suojavyöhykkeitä vesistöjen suojelemiseksi.