Fem steg mot certifiering

Certifiering innebär att någon intygar att en produkt tillverkas eller behandlas enligt en viss standard. FSC har standarder för skogsbruk och spårbarhet.

Själva certifieringen, det vill säga kontrollen av att standarderna följs, görs av oberoende certifieringsorganisationer.

metsää

De fem stegen

1. Kontakta certifierare
Ta kontakt med en eller flera certifierare – de ska vara godkända för att certifiera enligt FSC. Berätta översiktligt om din verksamhet, det är information certifieraren behöver för att kunna göra en kostnadskalkyl och ett kontraktsförslag.
Teckna avtal med den certifierare du bestämmer dig för att anlita.

2. Förbered certifieringen
Du behöver sätta dig in i standardreglerna som kommer att gälla för dig som certifierat företag. Övergripande information om skogsbruks- respektive spårbarhetscertifiering hittar du här på hemsidan. Du behöver bland annat skapa rutiner som säkrar att standardreglerna kan följas i din verksamhet.

3. Certifieringskontroll
När du har fått allt i ordning genomför certifieraren en kontroll för att undersöka om du klarar att uppfylla standardkraven. Både dokument och själva arbetsplatsen eller skogsinnehavet granskas under kontrollen.

4. Certifieringsrapport
Certifieraren sammanställer en rapport från kontrollen. Rapporten visar hur certifieraren bedömer din förmåga att följa standardreglerna. Om det finns områden du behöver jobba vidare med kan du göra de korrigeringar som behövs och sedan begära en ny certifieringskontroll.

5. Certifikat
När certifieraren anser att din verksamhet klarar att uppfylla standardreglerna tilldelas du ett FSC-certifikat.

Ett FSC-certifikat är giltigt i fem år. Under denna tid utförs årliga kontroller. Mindre anmärkningar eller klagomål på din verksamhet följs upp i samband med dessa rutinkontroller. Certifieraren ska löpande hålla dig informerad om nyheter och förändringar i FSC:s standarder.

Det kan bli aktuellt med särskilda kontroller om certifieraren får in allvarliga klagomål på hur du bedriver din verksamhet i förhållande till FSC:s regelverk.