Skogsbrukscertifiering

Ett FSC-certifierat skogsbruk ger ekonomisk avkastning, men tar också hänsyn till miljövärden och sociala förhållanden.

metsäpuro

Biologisk mångfald, ekologiskt värdefulla miljöer och kulturminnen skyddas. Anställda erbjuds avtalsenliga och säkra arbetsvillkor. Samer och allmänhet ges möjlighet till insyn och påverkan. Särskild hänsyn tas vid skogsbruksåtgärder som berör samiska kulturplatser, renbetesområden eller viktiga rekreationsområden

För att certifiera din skog behöver du en skogsbruksplan och tydliga rutiner för hur du bedriver ditt skogsbruk. Bland annat rutiner som visar hur du förbereder, genomför och följer upp resultaten av olika skogsskötselåtgärder.

Inför en ny certifiering gör certifieraren ofta en förhandsbedömning. Det kan ge dig som markägare vägledning om saker du behöver förbättra för att klara den slutgiltiga certifieringskontrollen.

Vid själva certifieringen undersöks hur skogsbruket bedrivs, både i fält och på papperet. Ett expertteam bedömer sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållanden.

Om allt är i sin ordning när huvudcertifieringen genomförs får du ett skogsbrukscertifikat och tillgång till FSC:s varumärke. Certifieraren ser också till så att uppgifterna om certifieringen läggs ut i FSC:s internationella databas.

Gruppcertifiering av mindre skogsinnehav

Certifiering i ett gruppcertifikat kan göra det enklare för mindre skogsägare att delta i FSC. Största delen av det administrativa arbetet sköts av den som ansvarar för gruppcertifikatet. Flera olika organisationer erbjuder certifiering i grupp. Nedan hittar du en förteckning över aktuella gruppcertifikat och kontaktpersoner. Kostnaderna bestäms av den som ansvarar för gruppcertifikatet, du kan fråga om pris hos de organisationer som intresserar dig.

Läs också: Controlled Wood
Läs ocksåSpårbarhetscertifikat (Chain of Custody ”CoC”)

 1. Gruppcertifieringsorganisationer

  CareliaForest Oy

  Tel: +358 40 410 5785

  Innofor

  Tel: 040 512 4469, 
  erno.lehto(at)innofor.fi

  Metsä Group

  Tel: 010 4601

  Oy Stockfors Ab (ent. Tomas Ab)

  henrik.andersson(at)stockfors.fi 

  Stora Enso

  Tel: (09) 88602023

  UPM 

  Tel: 0204 16 121

  Ålands skogsvårdsförening

  Tel. +358 (0)457 3424 855
  torbjorn.bjorkman(at)landsbygd.ax