Spårbarhetscertifiering (Chain of Custody, CoC)

Spårbarhetscertifiering krävs för att en produkt ska bära FSC:s märkeSpårbarhetscertifiering ger garantier för att träråvaran har ett ansvarsfullt och kontrollerat ursprung.

FSC-certifierade företag ska:

  • Utse FSC-ansvarig
  • Känna till standardens innehåll
  • Utbilda personalen
  • Ha rutiner för att tillämpa standarden
puiset sangat

Varje företag som bearbetar, förädlar eller handlar med FSC-certifierade träprodukter måste ha ett spårbarhetscertifikat för att kunna använda FSC:s märke. Ett grundkrav är att verksamheten har ett system för att följa och skilja FSC-produkter från icke-certifierade produkter.

Ett företag som vill certifiera sig måste:

  • ha ett kvalitetssystem för interna rutiner
  • kunna kontrollera trävarans/träfiberns ursprung i FSC-produkter
  • kunna utföra månadsvis kontroll och dokumentation av FSC-produktionen
  • kunna märka fakturor och transporthandlingar som rör FSC-produkter med certifikatsnummer
  • kunna använda FSC-varumärket på rätt sätt på FSC-produkterna (med hjälp av certifieraren)

En oberoende certifieringsorganisation kontrollerar om företaget klarar dessa krav. Certifieraren inriktar sig på att bedöma kvalitetssystemet och hur det tillämpas. Certifieraren bedömer och värderar också riskerna för att FSC-material kan blandas samman med annat material som inte får ingå i FSC-certifierade produkter.

Efter sin genomgång upprättar certifieraren en revisionsrapport och utfärdar ett certifikat. Certifieraren meddelar giltighetstid för certifikatet och frekvens för uppföljande kontroller.

Certifierare tillhandahåller FSC:s märke och instruktioner för hur det ska användas. Det är även certifieraren som kontrollera användning av FSC:s varumärke, både på produkter och vid marknadsföring av produkter och verksamhet.

Läs mer: 5 steg mot certifiering
Läs också: Skogsbrukscertifikat
Läs också: Controlled Wood