Kontrolloitu puu – kriteerit sertifioimattomalle puulle

Huomasitko tuotteessa FSC Mix -merkin? Mix kertoo siitä, että FSC-sertifioidun puuraaka-aineen joukkoon on sekoitettu ei-sertifioitua puuraaka-ainetta. Tämä materiaali on niin kutsuttua kontrolloitua puuta. Myös sille on FSC-järjestelmässä korkeat vastuullisuuskriteerit.

FSC Mix logo

pino puita

FSC-sertifioidulle puulle on markkinoilla kova kysyntä. Tarjontaa ei ole riittävästi, ja tämän vuoksi sertifioituun raaka-aineeseen voidaan sekoittaa sertifioimatonta – toki tarkoin kriteerein ja tiukasti valvottuna.

Kontrolloidun puun alkuperän tulee olla jäljitettävissä. Kontrolloidun puun hankinnassa tulee varmistaa, että puu ei ole:

1. laittomasti hakattua
2. lähtöisin alueilta, joissa perinteisiä oikeuksia tai kansalaisoikeuksia rikotaan
3. lähtöisin metsistä, joissa metsänkäyttö uhkaa korkeita suojeluarvoja
4. lähtöisin alueilta, joissa luonnonmetsää on hakattu puuplantaasin tai muun korvaavan maankäyttömuodon tieltä
5. geenimuunneltua perimää.

Kontrolloitu puu voi olla peräisin myös suomalaisesta metsästä. Suomessa tehtiin vuoden 2018 lopulla riskinarviointi, jossa määriteltiin, mitä riskejä metsissämme voi olla sille, että FSC:n kontrolloidun puun kriteerit eivät täyty. Voit tutustua riskinarvioon klikkaamalla auki alla olevan riskinarviodokumentin (englanniksi).

Kontrolloitu puu on tärkeä työkalu, jolla FSC-sertifiointia voidaan laajentaa tilanteissa, joissa sertifioitua puuraaka-ainetta ei ole riittävästi saatavilla. Samalla kontrolloitu puu toimii yrityksille ensimmäisenä askeleena kohti täyttä metsäsertifiointia.

Tutustu alla olevista dokumenteista usein kysyttyihin kysymyksiin ja vastauksiin kontrolloidusta puusta ja kansallisesta riskinarviosta. Voit tutustua FSC:n kontrolloidun puun hankinnan vaatimuksiin (FSC-STD-40-005 V3-1 Requirements for Sourcing FSC Controlled Wood) täällä.

Kontrolloitu puu Q&A.pdf
PDF, Koko: 189.04KB
Kansallinen Riskinarvio CNRA Finland.Pdf
PDF, Koko: 1.62MB
Kansallisen riskinarvio CNRA Finland Liitteet.pdf
PDF, Koko: 9.63MB